Author Archives: Willem van Essel

Onverwacht ‘anders denken is anders doen’

Een team was voor een heisessie neergestreken in de omgeving van Eindhoven. De groep wilde tijdens deze dagen de consensus vinden om de nodige stappen te zetten in een veranderingsproces. Ze waren daar al een heel eind mee op weg. Deze heisessie was van belang om allen een duwtje in de rug te geven een omslag te maken: ‘anders denken en anders doen’ op persoonlijk niveau. Men had bedacht dat het dan informatief zou zijn om een excursiebezoek te brengen aan een instelling in het veld. De keuze viel voor de GGZE. Het effect van dat bezoek was echter vele malen groter dan verwacht.

 

Tijdens de rondleiding sprak het team met enkele van de medewerkers en de wijze waarop zij hun werk verrichten. De betrokkenheid en de trots van de medewerkers over het werk viel op. Een van de bewoners kreeg de ruimte te vertellen over haar verblijf én wat zij in haar leven heeft meegemaakt. In haar verhaal ging zij openhartig in op haar dilemma’s, hoe moeilijk het is om overeind te blijven, hoe zwaar het is telkens weer op te krabbelen en tegen je zin in verder te moeten. Maar ook hoe zij in de behandeling weer een kans kreeg om samen met de andere bewoners en hulpverleners de draad op te pakken. Iedereen viel stil. Welhaast ademloos luisterde het team naar het bijzondere verhaal en de interactie tussen patiënt en aanwezige staf. Het bezoek maakte een diepe indruk. Zacht napratend verliet het team het pand. Dit verhaal deed iets met hen.

 

Een dag later werd dat duidelijk. Tijdens de eerste bespreking kwam de excursie van de vorige dag ter sprake. Door dit bezoek was er een knop om gegaan. Het verhaal van de bewoonster en de interactie met de staf bleek iets te hebben duidelijk gemaakt. Iemand formuleerde het als volgt: ‘wat stellen onze drempels voor als je die vergelijkt met die van haar. Als zij die durft te bestijgen en wellicht te overwinnen, hoe kunnen wij dan nog aarzelen om onze eigen verandering op te pakken…, dus aan de slag’. Het team heeft de diverse plannen verder uitgewerkt en is aan het werk gegaan met de implementatie.

 

Een prachtig voorbeeld van onverwacht ‘Anders denken en anders doen’.