Pijlers van de methodiek

In ‘Anders denken, anders doen’ staat niet het functioneren van de organisatie of de samenwerking centraal. De aandacht richt zich exclusief op uw denken, op uw aannames en uw vanzelfsprekendheden op basis waarvan u oordeelt over dat functioneren of over de samenwerking. ‘Anders denken, anders doen’ creëert beweging in uw denken. Dat laatste vanuit onze belangeloze, verwonderde en aandachtige houding en zonder zelf de inhoud of richting van dat denken te willen sturen of beheersen.

 

De manier waarop u over uw vraagstuk spreekt is daarbij een belangrijk instrument. Wij luisteren heel precies naar de woorden die u gebruikt. Die woorden zijn immers niet willekeurig gekozen. Zij komen voort uit uw denken en zijn dus betekenisvol voor uw aannames, overwegingen en kijkregels. Doordat u tijdens ‘Anders denken, anders doen’ uw interpretatie en uw gedachten over de werkelijkheid aanpast en dus anders over uw vraagstuk gaat praten, produceert u als het ware zelf de oplossing van dat vraagstuk.

 

Soms zoeken wij binnen uw ‘taal’ mee naar mogelijke oplossingen voor het vraagstuk. Vaker helpen wij onze klanten ontdekken dat zijn of haar waarnemingen weliswaar niet ‘fout’ zijn, maar dat er andere manieren zijn om de werkelijkheid te omschrijven. Wij zoeken dan met de klant naar een kaderverruiming. En altijd helpen wij het denken van de klant te ‘ontstroeven’. De klant wordt zich dan bewust van zijn eigen patroon van waarnemen, interpreteren, denken en redeneren. De een benadert de omgeving rationeel analytisch, een ander vooral ‘vanuit de buik’.

 

Een laatste belangrijke pijler van de methodiek is de uitvoering door meerdere adviseurs. De verschillende referentiekaders van de adviseurs staan garant voor een maximale verwondering. Het werken met meerdere adviseurs versnelt ook uw denkproces. Het is als ware het een pressure cooker. Ons team staat garant voor enkele intensieve en zeer wel bestede uren.

 

Bekijk de methodiek in stappen hier >